بحران آبرو پس از ضرب و شتم دوچرخه سوار آلمانی در شمال ایران ادامه دارد! / فلیپ و خانواده اش در تهران گروگان گرفته شدند!
بحران آبرو پس از ضرب و شتم دوچرخه سوار آلمانی در شمال ایران ادامه دارد! / فلیپ و خانواده اش در تهران گروگان گرفته شدند!

[ad_1] Published in: اخبار سینمای ایران صبا راد از مجریان سیما ادعا کرده گروهی در تهران خانواده یک رکاب زن آلمانی را به خاطر ۱۵ هزار دلار کتک زده اند، آن هم ۱۵ هزار پول زور در روزهای گذشته خبری منتشر شد از یک دوچرخه‌سوار آلمانی که در شمال کشور مورد زورگیری قرار گرفته بود. […]

[ad_1]

Published in: اخبار سینمای ایران

فلیپ

صبا راد از مجریان سیما ادعا کرده گروهی در تهران خانواده یک رکاب زن آلمانی را به خاطر ۱۵ هزار دلار کتک زده اند، آن هم ۱۵ هزار پول زور

در روزهای گذشته خبری منتشر شد از یک دوچرخه‌سوار آلمانی که در شمال کشور مورد زورگیری قرار گرفته بود. فردی که به تازگی از سرطان رهایی پیدا کرده و برای رساندن پیام امید به بیماران سرطانی با دوچرخه به کشورهای مختلف سفر کرده است.

<span style="color: #000000; font-family: …

[ad_2]

Source link