تجمع اعتراضی هنرمندان تئاتر مقابل مجلس / مطالبات تئاتری ها به صحن رسید
تجمع اعتراضی هنرمندان تئاتر مقابل مجلس / مطالبات تئاتری ها به صحن رسید

سروش سینما/ هنرمندان تئاتر در اعتراض به سیاست های دولت نسبت به هشت ماه تعطیلی تئاتر مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار تحقق مطالباتشان شدند.

عده ای از هنرمندان تئاتر در راستای سیاست های دولت پس از هشت ماه تعطیلی سالن های نمایش به دلیل شیوع کرونا امروز تجمع کرده و خواستار بررسی مطالباتشان توسط مجلس شدند.

درخواست تئاتری‌ها از مجلسی‌ها شامل ۱. حقوق بیکاری و تسهیلاتِ بیمه و درمان و دارو، ۲. رفعِ خسارت‌های ناشی از کرونا، ۳. تخصیصِ کمک‌های مالیِ بلاعوض و وام‌های با سودِ کم، ۴ تخصیص بودجه حمایتی برای جلوگیری از تعطیلیِ دَم‌به‌دَم و روزافزونِ تئاترهای خصوصی و ۵. تعیین مستمری برای سرپرستِ خانوارهای کم‌بضاعت و پرداخت اجاره‌‌های معوقه‌ مسکنِ آنان بودند.

این تجمع از سوی خانه تئاتر و به همت نمایندگان انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تاتر، نمایندگان صنوف خانه تئاتر با یک بیانیه صورت گرفت.

ایرج راد عضو هیئت مدیره خانه تئاتر در این تجمع گفت: ما نمی خواستیم ازدحام زیادی اینجا شکل بگیرد و فقط درخواست کردیم نمایندگان تئاتر و انجمن های مختلف خانه تئاتر حضور پیدا کنند. می خواستیم آنچه اینجا می گذرد در سکوت باشد و در این شرایط مطالب و بیانیه خود را به صحن مجلس بفرستیم که این اتفاق افتاد.

سپس حمیدرضا نعیمی کارگردان تئاتر نیز به قرائت بیانیه مورد نظرشان پرداخت.

کوروش سلیمانی هنرمند نیز که در این تجمع شرکت کرده بود، در صفحه مجازی خود نوشت: امیدوارم روزی تئاتر و تئاتری و اساسا تمامی اهل هنر و فرهنگ ایران برای مطالبه کمترین خواسته های حرفه ای و معیشتی خود نیاز به طرح درخواست و بیانیه و نامه نداشته باشند و تئاتر آنچنان که شایسته آن است قدر ببیند.

  • نویسنده : شکیبا
  • منبع خبر : فارس