« تنها در خانه » و « شبی در موزه » هم بازسازی خواهند شد!
« تنها در خانه » و « شبی در موزه » هم بازسازی خواهند شد!

[ad_1] Published in: اخبار سینمای جهان در حالی که تجربه‌های اخیر دیزنی در بازسازی فیلم‌های کلاسیک در گیشه موفق بوده‌اند، حالا این کمپانی غول آسا که چند ماه پیش فاکس قرن بیستم را هم خرید، قصد دارد به آرشیو امپراتوری منحل شده فاکس سرک بکشد و چند مجموعه فیلم موفق را از نو بسازد. باب […]

[ad_1]

Published in: اخبار سینمای جهان

تنها در خانه

در حالی که تجربه‌های اخیر دیزنی در بازسازی فیلم‌های کلاسیک در گیشه موفق بوده‌اند، حالا این کمپانی غول آسا که چند ماه پیش فاکس قرن بیستم را هم خرید، قصد دارد به آرشیو امپراتوری منحل شده فاکس سرک بکشد و چند مجموعه فیلم موفق را از نو بسازد.

باب ایگر مدیرعامل دیزنی در مصاحبه‌ای فاش کرد که این کمپانی چهار محصول فاکس شامل «شب در موزه»، «تنها در خانه»، «خاطرات بچه ریقو» و «خیلی ارزان‌تر» را برای …

[ad_2]

Source link