جریان هایی به جای وفاداری به نقد و سینما، به اهداف نامدیران سینمایی وفادارند/ نباید تنها عده‌ای خاص در نشست های جشنواره حضور داشته باشند! – اخبار سینمای ایران و جهان
جریان هایی به جای وفاداری به نقد و سینما، به اهداف نامدیران سینمایی وفادارند/ نباید تنها عده‌ای خاص در نشست های جشنواره حضور داشته باشند! – اخبار سینمای ایران و جهان

سروش سینما : سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور در آستانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره اداره نشست های جشنواره فیلم فجر گفت: جریان هایی که تحت لوای منتقدان در برخی سال ها اداره جلسات نقد فیلم های جشنواره را بر عهده داشتند به جای آنکه به نقد و سینما […]

سروش سینما :

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور در آستانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره اداره نشست های جشنواره فیلم فجر گفت: جریان هایی که تحت لوای منتقدان در برخی سال ها اداره جلسات نقد فیلم های جشنواره را بر عهده داشتند به جای آنکه به نقد و سینما وفادار باشند به اهداف نامدیران سینمایی وفادارند!؛ اگر قرار است مجدداً اداره نشست ها در دست انجمن منتقدان بیفتد نباید تنها عده ای خاص که همیشه در نشست ها حضور دارند گزینش شوند و باید همه اعضای انجمن در این جلسات مشارکت داشته باشند.

این منتقد سینما در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: از وقتی که فرهنگ، هنر و اهداف سینمایی و فرهنگی به دلیل گزینش سیاسی نامدیران سیاسی سینما دچار تغییر شد و به جای مدیران فرهنگی، مدیرانی سیاسی بر کرسی مدیریت سینمای کشور نشستند ما شاهد مشکلات عدیده ای بودیم.

وی ادامه داد: در امتداد این تغییرات، تولیدات سینمایی و مناسبات اکران فیلم ها و همچنین جشنواره بین المللی فیلم فجر سابق از ارزش ها و آرمان ها دورافتاده و در آن ها رابطه و تجارت و رفاقت و سیاست حرف نخست را زده اند. بدیهی است که با تغییر ارزشی سینما و جشنواره و مدیریت آن بخش های مرتبط با آن نیز دچار تغییرات اساسی شده اند. وقتی در سال های اخیر جشنواره فیلم فجر دوپاره شده و به جای جشنواره سابق جشن پاره برگزار می شود مشخص است که آنچه در این جشن پاره ها ارائه و عرضه می شود با اهداف سینمایی و فرهنگی چه از نظر ماهیت و چه ساختار و مناسبات متفاوت شده است!

آذین سپس با بیان اینکه روزگاری وقتی جشنواره معتبر و آبرومند بود در حاشیه آن بخش های نقد و بررسی فیلم ها هم به نسبت آبرومندانه برگزار می شد و از میان منتقدان و کارشناسان به طور معمول باسوادترین و متعهدترین ها در این جلسات شرکت می کردند اظهار داشت: اما در سال های اخیر همگام با دورشدن جشن پاره ها از مضامین و محتوای جشنواره فیلم فجر و سلطه مناسبات تجاری و رفاقتی همه چیز به هم ریخته و آنچه جلوه می کند به جای خدمت فرهنگی و سینمایی در جهت سوداگری و پرکردن کیسه ها است در همین مسیر هم جلسات نقد و گفتگو به نشست های رسانه ای بی خاصیت و در واقع گفت و شنودهای رسانه ای طرفدار نامدیران سینما تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: جایگاه خالی منتقدان حرفه ای در این عرصه و در این جشن به شدت احساس می شود و جریان هایی که تحت لوای منتقدان در چند سال اخیر اداره و هدایت این جلسات را بر عهده گرفته اند پیش از آنکه به نقد و سینما وفادار باشند به اهداف نامدیران سینمایی وفادارند به همین دلایل عملکرد آن ها هیچ گونه ثمر و ارزشی برای سینماگران و سینما و مخاطبان ندارد.

این مدرس سینمای کشور خاطرنشان کرد: در واقع با توجه به حضور گروهی از منتقدان در قالب انجمن منتقدان در دوره های مختلف مجری نشست های جشن پاره ای شده اند و نکته اینکه باز هم حتی در میان آن ها از همه اعضای فعال گزینش نمی شوند و همچنان طیفی خاص که عمدتاً پیش از سینما به مسائل شخصی توجه دارند اداره جلسات را بر عهده می گیرند و این نه فقط هیچ دستاوردی برای سینما ندارد که به نوعی توهین به اعضای انجمن و اساساً نحوه عملکرد آن ها و ارتباط تجارتی با نادبیران جشنواره اهانت به خانواده منتقدان کشور است.

[ad_2]

Source link