دیدار با رهبری مانند تابش نور امید بیشتر برای ادامه راه فرهنگی است
دیدار با رهبری مانند تابش نور امید بیشتر برای ادامه راه فرهنگی است

سروش سینما/ ناصر فیض در گفت‌وگو با ایرنا درباره دیدار صمیمانه اهل قلم با مقام معظم رهبری گفت: وقتی بالاترین جایگاه در نظام دغدغه‌های جدی داشته باشد و آشنایی بیشتر با عاملان و تأثیرگذاران حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی از علاقه‌مندی‌های اساسی ایشان باشد، بدون تردید فرصت‌های ارزشمندی ایجاد می‌شود که اهالی دانش و فرهنگ می‌توانند در این فضای مغتنم به دور از چهارچوب‌های دست و پاگیر و بی واسطه به طرح مشکلات و در میان گذاشتن دیدگاه‌های‌شان بپردازند.

ناصر فیض در گفت‌وگو با ایرنا درباره دیدار صمیمانه اهل قلم با مقام معظم رهبری گفت: وقتی بالاترین جایگاه در نظام دغدغه‌های جدی داشته باشد و آشنایی بیشتر با عاملان و تأثیرگذاران حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی از علاقه‌مندی‌های اساسی ایشان باشد، بدون تردید فرصت‌های ارزشمندی ایجاد می‌شود که اهالی دانش و فرهنگ می‌توانند در این فضای مغتنم به دور از چهارچوب‌های دست و پاگیر و بی واسطه به طرح مشکلات و در میان گذاشتن دیدگاه‌های‌شان بپردازند.

  • نویسنده : یوسفی
  • منبع خبر : ایرنا