انتشار «فیلم نگار» ویژه جشنواره فیلم فجر
انتشار «فیلم نگار» ویژه جشنواره فیلم فجر

در مقدمه این ماهنامه در یادداشتی به موضوع ابرروایت در سینمای عاشورایی اشاره شده است. همچنین در این شماره فیلم‌های حاضر در بخش سودای سیمرغ، نگاه نو، کوتاه، مستند و انیمیشن جشنواره فیلم فجر معرفی شده است. در این شماره نیز در بخش کشمکش پارادوکس تماتیک در فیلمنامه‌های اصغر فرهادی، فصل به فصل «همه می‌دانند»، […]

در مقدمه این ماهنامه در یادداشتی به موضوع ابرروایت در سینمای عاشورایی اشاره شده است.

همچنین در این شماره فیلم‌های حاضر در بخش سودای سیمرغ، نگاه نو، کوتاه، مستند و انیمیشن جشنواره فیلم فجر معرفی شده است.

در این شماره نیز در بخش کشمکش پارادوکس تماتیک در فیلمنامه‌های اصغر فرهادی، فصل به فصل «همه می‌دانند»، نقش معما در پیشبرد «اتاق تاریک»، آسیب شناسی کمدی به بهانه «مارموز» و نگاهی به فیلم «قانون مورفی» دیده می‌شود.

بررسی سریال خانه پوشالی، انتشار سیناپس یک لطف ساده، شناور، آکوامن، سوختن، مضروب، کرید ۲، کلاش هشتم، اولین اصلاح شده، روما، تصنیف باستراسکراگز از دیگر بخش های این ماهنامه است.

در بخش یک فیلم یک فیلمنامه نویس نیز ساختار روایی «درخت گلابی وحشی» مورد ارزیابی قرار گرفته و گفت وگو با «نوری بیگله جیلان» منتشر شده است.

انتشار فیلمنامه کامل «محرمانه لس آنجلس»، گفت وگو با برادران کوئن و لی چانگ دونگ از دیگر بخش‌های این ماهنامه است.