میلیاردری که قصد دارد سلطان تازه سینما شود – اخبار سینمای ایران و جهان
میلیاردری که قصد دارد سلطان تازه سینما شود – اخبار سینمای ایران و جهان

سروش سینما : سینماپرس: معاونت نظارت سینما و مدیران سینما که اخیرا شرط شفافیت نام سرمایه گذار را در صدور پروانه ساخت لحاظ کرده اند حواسشان بوده که در این چند ماه، چند بار نام «محمد صادق رنجکشان» به عنوان سرمایه گذار کنار پروژه ها آمده؟ پول ایشان از کجاست که به این راحتی صرف […]

سروش سینما :

سینماپرس: معاونت نظارت سینما و مدیران سینما که اخیرا شرط شفافیت نام سرمایه گذار را در صدور پروانه ساخت لحاظ کرده اند حواسشان بوده که در این چند ماه، چند بار نام «محمد صادق رنجکشان» به عنوان سرمایه گذار کنار پروژه ها آمده؟ پول ایشان از کجاست که به این راحتی صرف بیزنس پرخطر سینما و بعضا صرف افرادی شده که کارنامه ای شکست خورده در سینما دارند؟

در ماههای گذشته نام یک سرمایه گذار  به نام «محمدصادق‌رنجکشان» به عنوان حامی مالی تولید چندین فیلم از محصولات سال اخیر سینمای ایران مطرح شده

عناوین این فیلمها را مرور کنید: متری شش و نیم(سعید روستایی)-سرکوب(رضا گوران)-سرخپوست(نیما جاویدی)-بی حسی موضعی(حسین مهکام-حبیب رضایی)-تفریق(مانی حقیقی)-لتیان(علی تیموری)-قاتل و وحشی(حمید نعمت الله)-از عشق(امیر ثقفی-مستانه مهاجر)

هشت فیلم فوق از جمله پروژه هایی هستند که یا در فهرست عوامل خود نام این جوان را به عنوان مجری طرح و سرمایه گذار آورده اند یا آن که منسوب هستند به حمایت این سرمایه گذار!!فارغ از آن که صاحبان هشت فیلم نامبرده می‌توانند درباره نقش این جوان در تولیدشان شفاف سازی کنند اینکه چرا یک جوان در فاصله ای چندماهه سرمایه چندین پروژه را تأمین کرده جای سوال دارد.

سمت راست حامد لشکریان کارگزار سینمایی ، سمت چپ محمد صادق رنجکشان سلطان تازه سینما

این چه سرمایه گذاری است که به جای پیمودن مسیر تدریجی و پله پله به ناگاه پول تولید چندین و چند پروژه را تأمین کرده ؟؟ در اغلب موارد و در بهترین حالت بودجه تولید یک فیلم سینمایی کمتر از یک سال بازنخواهد گشت; بر این اساس این جوان چطور جرأت کرده همزمان در تعدادی بالا فیلم سرمایه گذاری کند؟؟

معاونت نظارت سینما و مدیران سینما که اخیرا شرط شفافیت نام سرمایه گذار را در صدور پروانه ساخت لحاظ کرده اند حواسشان بوده که در این چند ماه, چند بار نام  مذکور به عنوان سرمایه گذار کنار پروژه ها آمده؟

پول ایشان از کجاست که به این راحتی صرف بیزنس پرخطر سینما و بعضا صرف افرادی شده که کارنامه ای شکست خورده در سینما دارند؟ احیانا با قارون نسبت دارند؟؟

* خبرنامه سینما انقلاب

[ad_2]

Source link