نظارت سازمان سینمایی به کجا خواهد انجامید؟!
نظارت سازمان سینمایی به کجا خواهد انجامید؟!

«سعید الهی»  کارشناس ارشد فرهنگ و رسانه در برنامه تلویزیونی «هفت» گفت: اگر با دانش رسانه آشنا نباشیم و اگر مسلط به این حوزه نباشیم قطعا نمیتوانیم ابزار درستی را به کار ببریم و ابزار دست افرادی سودجو خواهیم شد و به سمت کار زرد میرویم. کارکرد رسانه فقط اطلاع رسانی نیست و باید جریان ساز […]

«سعید الهی»  کارشناس ارشد فرهنگ و رسانه در برنامه تلویزیونی «هفت» گفت: اگر با دانش رسانه آشنا نباشیم و اگر مسلط به این حوزه نباشیم قطعا نمیتوانیم ابزار درستی را به کار ببریم و ابزار دست افرادی سودجو خواهیم شد و به سمت کار زرد میرویم. کارکرد رسانه فقط اطلاع رسانی نیست و باید جریان ساز باشد و در حوزه برندینگ فعال باشد.
یک اشتباهی در حوزه رسانه ها اتفاق افتاده که تکنیک ها به روز تغییر میکند .
اگر ما بدانیم که مشاور تبلیغاتی چه تاثیری در فروش فیلم دارد موثر عمل میکنیم. دانش تبلیغات اصول حرفه ای خود را دارد.

قرعه کشی جدول پخش فیلم های جشنواره ملی فجر غیر حرفه ای ترین کار ممکن است.