وقتی کارگردان فیلم موهن «یک خانواده محترم» با کمک ویژه هیات انتخاب به نگاه نو راه می یابد! – اخبار سینمای ایران و جهان
وقتی کارگردان فیلم موهن «یک خانواده محترم» با کمک ویژه هیات انتخاب به نگاه نو راه می یابد! – اخبار سینمای ایران و جهان

سروش سینما : سینماپرس: با اعلام اسامی فیلم های حاضر در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر، فیلم جدید مسعود بخشی کارگردان فیلم موهن «یک خانواده محترم» در بخش نگاه نو (فیلم اولی‌ها) معرفی شد! به گزارش سینماپرس محتوای فیلم موهن «یک خانواده محترم» در توهین به ارزش های انقلاب می توانست باعث گردد به […]

سروش سینما :

سینماپرس: با اعلام اسامی فیلم های حاضر در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر، فیلم جدید مسعود بخشی کارگردان فیلم موهن «یک خانواده محترم» در بخش نگاه نو (فیلم اولی‌ها) معرفی شد!

به گزارش سینماپرس محتوای فیلم موهن «یک خانواده محترم» در توهین به ارزش های انقلاب می توانست باعث گردد به کارگردان آن قبل از هرگونه عذرخواهی رسمی دیگر مجوز ساخت فیلم سینمایی داده نشود، ولی خبر جدید در نوع خود بی سابقه است! هرچند مشخص نیست محتوای فیلم جدید این کارگردان چیست، ولی همینکه هیات انتخاب در اقدامی جدید با تفسیر به رای، اقدام به گنجاندن فیلم این کارگردان فیلم چندمی در بین فیلم های اول و بخش نگاه نو نموده اند، پرسش های فراوانی ایجاد می کند!

سابقه این کارگردان کفایت می کرد که حداقل جز استثنائات و ویژه های جشنواره قرار نگیرد ولی معلوم نیست این موضوع به چه دلیلی و با هدایت چه جریانی روی داده است که بازهم شرایط ویژه جشنواره شامل افرادی با چنین سوابقی می شود! شاید این موضوع با حضور پررنگ و عجیب محمدآفریده تهیه کننده همین فیلم موهن در نقش مدیران سایه و در جشنواره های مختلف بی ربط نباشد!

به هرترتیب به نظر می رسد اگر چنین فرآیندی توسط مدیران سینمایی ادامه یابد با نگاه به ضرب المثل معروف «سالی که نکوست از بهارش پیداست» باید منتظر اقدامات فراقانونی و غیرقانونی مدیران جشنواره در مسیر راضی نگه داشتن همگان و در نتیجه زیر پا نهادن اهداف نظام و انقلاب باشیم!

[ad_2]

Source link