دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ Monday, 25 January , 2021
اداره کل نمایشی
رئوس برنامه‌های مدیرکل هنرهای نمایشی منتشر شد 11 آوریل 2020

رئوس برنامه‌های مدیرکل هنرهای نمایشی منتشر شد

قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی رئوس برنامه‌های این اداره‌ کل را اعلام کرد.