یکشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۹ Sunday, 17 January , 2021
داستانی
سه فیلم بلند داستانی پروانه نمایش گرفتند 18 ژوئن 2020

سه فیلم بلند داستانی پروانه نمایش گرفتند

شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه سه عنوان داستانی بلند موافقت کرد.